Склад кафедри

          

Бичков Ярослав Михайлович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент.

Публікації: 1 монографія, понад 20 наукових публікацій та 15 навчально-методичних розробок за останні 5 років.
Наукова тематика: сушіння рослинної сировини з використанням комбінованого енергопідводу.
Дисципліни: автоматизація виробничих процесів, соціальна та екологічна безпека діяльності, системи технологій.

Скрипник В'ячеслав Олександрович, професор, д.т.н., доцент.

Публікації: 1 монографія, 3 навчально-методичних посібника, 24 наукові статті, 25 тез доповідей, 42 методичні праці, 9 патентів.
Наукова тематика: підвищення енергоефективності процесів жарення харчових продуктів.
Дисципліни: технологічне обладнання галузі, системи технологій в промисловості, охорона праці в галузі.

Гайворонська Зоя Миколаївна 
кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.
Працює в ПУЕТ з 1990 року.

Викладає дисципліни “Теплотехніка”, “Основи екології та безпека товарів народного споживання”, “Екологія і безпека харчування”. Напрям наукової діяльності - екологічні аспекти виробництва і споживання продуктів харчування та товарів народного використання

Шурдук Андрій Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1989 р.
Має 52 наукових видання

Фомкіна Олена Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 1988 р.
Має більше 50 наукових видань

Молчанова Наталія Юріївна, доцент, к.т.н.

Публікації: 14 наукових публікацій, 10 навчально-методичних розробок, 4 патенти.
Наукова тематика: використання тиску при жаренні м’яса з високим вмістом сполучної тканини.
Дисципліни: технологічне обладнання галузі, охорона праці в митних органах, холодильне обладнання харчових виробництв.

Володько Ольга Василівна
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 1993 року.

Викладає дисципліни: «Основи автоматизованого проектування», «Громадське будівництво. Інженерне обладнання будівель».

Напрям наукової діяльності: проектування резистивних композитних матеріалів  для об’єктів готельно-ресторанного господарств.

 

Миронов Денис Анатолїйович
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 2006 року.

Викладає дисципліни “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Інженерна графіка”, “Інженерна і комп’ютерна графіка”. Веде практикуми з комп’ютерної графіка і Web-дизайну та з інженерної та комп’ютерної графіки. Напрям наукової діяльності - технології отримання натуральних харчових компонентів із заданими властивостями та перспективи їх використання

Кошова Оксана Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має більше 50 наукових видань

 

Малишева Вікторія Вадимівна
завідуюча лабораторіями.
Працює в ПУЕТ з 1989 року.

 

Єльніков Анатлій Семенович, інженер кафедри
Інженер-конструктор (електротехнік) І категорії.
Працює в ПУЕТ з 1997 року