Контакти

          

Кабінет зав. кафедрою

Викладацька

          

Електронні адреси викладачів кафедри

доц. Бичков Я.М. 

tobor.puet@gmail.com

доц. Смирнова В.Г. 

virasmirnova0660@gmail.com

доц. Скрипник В.О. 

skrypnyk_v_a@ukr.net

доц. Молчанова Н.Ю. 

nemonn@ukr.net